Archives

De boetes bij de nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. (meer…)
Lees verder

Nieuwe STIP-certificatieregeling voor hout

SHR lanceert de STIP-certificatieregeling. STIP is in het leven geroepen om te bereiken dat uiteindelijk alle hout op de markt voor 100% afkomstig zal zijn uit duurzaam beheerd bos. Bedrijven die uitsluitend hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken, kunnen vanaf nu kiezen voor het STIP-bedrijfskeurmerk. De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) heeft haar goedkeuring aan STIP gehecht. (meer&h...
Lees verder

Bedrijfsleven kan bijdragen aan klimaatambities Rutte III

Het kabinet Rutte III heeft grote ambities als het gaat om klimaat. De doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met bijna de helft terug te dringen. Bedrijven kunnen hieraan bijdragen door meer milieubewust en dus ‘groener’ te ondernemen. (meer…)
Lees verder
Top