Archives

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

RI&E
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. De consultant van Nedcon Organisatieadvies heeft kennis van uw branche en kan voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van Aanpak en PMO-voorstel (Preventief Medisch Onderzoek) opstellen. (meer…...
Lees verder

VCA certificering

vca certificering
Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) is noodzakelijk om medewerkers veiliger te laten werken, het aantal ongevallen te verminderen en schade aan het milieu te voorkomen. Om bedrijven structureel te helpen om hieraan invulling te geven is de VCA bedrijfscertificering in het leven geroepen. Vaak vragen opdrachtgevers om een VCA certificering en het is een hulpmiddel bij het creëren v...
Lees verder

ISO 45001 : norm voor arbomanagement

ISO 45001 arbomanagement
ISO 45001 is definitief de nieuwe norm voor arbomanagement. Vanaf maart 2018 vervangt deze norm de OHSAS 18001. De ISO 45001 is opgebouwd volgens de High Level Structure en is gericht op het beheersen van risico’s op het gebied van welzijn op het werk en het verbeteren van prestaties. Nedcon Organisatieadvies begeleidt u bij het opzetten van een arbomanagementsysteem volgens ISO 45001. Ook onderst...
Lees verder

Machineveiligheid volgens NEN-EN-12100

Risicoanalyse Machineveiligheid
Een veilige werkomgeving betekent ook dat je bij en rond machines veilig moet kunnen werken. Daarom is het raadzaam van elke machine de risico's te kennen. Nedcon Organisatieadvies kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor al uw machines verzorgen: de Risicoanalyse Machineveiligheid. (meer…)
Lees verder

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder Nedcon
Veel organisaties richten zich op het nemen van technische en organisatorische maatregelen op basis van de RI&E voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen hun organisatie. Een aanzienlijk gedeelte van incidenten vindt echter hun basis in het (onveilig) gedrag van medewerkers. Met het implementeren van de Veiligheidsladder gaat u gericht werken aan het verbeteren van het veiligh...
Lees verder
Top