Archives

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel.De consultant van Nedcon Organisatieadvies heeft kennis van uw branche en kan voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van Aanpak en PMO-voorstel (Preventief Medisch Onderzoek) opstellen. (meer…)
Lees verder

VCA certificering

vca certificering
Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) is noodzakelijk om medewerkers veiliger te laten werken, het aantal ongevallen te verminderen en schade aan het milieu te voorkomen. Om bedrijven structureel te helpen om hieraan invulling te geven is de VCA bedrijfscertificering in het leven geroepen. Vaak vragen opdrachtgevers om een VCA certificering en het is een hulpmiddel bij het creëren v...
Lees verder

OHSAS 18001

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Bedrijven die werken volgens een arbomanagementsysteem laten zien dat zij niet alleen de arbeidsrisico’s hebben geïnventariseerd, maar ook maatregelen hebben getroffen om de arboprestaties continu te verbeteren. OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arb...
Lees verder

Machineveiligheid volgens NEN-EN-12100

Risicoanalyse Machineveiligheid
Een veilige werkomgeving betekent ook dat je bij en rond machines veilig moet kunnen werken. Daarom is het raadzaam van elke machine de risico's te kennen. Nedcon Organisatieadvies kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor al uw machines verzorgen: de Risicoanalyse Machineveiligheid. (meer…)
Lees verder

BHV Organisatie opzetten – Voorbereid zijn op calamiteiten!

opzetten bhv organisatie
Ondanks preventieve maatregelen zijn ongevallen of rampen niet altijd te voorkomen. Daarom moet elk bedrijf voorbereid zijn op noodsituaties en moet zijn vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd. Dit gebeurt in een bedrijfsnoodplan. Daarnaast is het van belang dit regelmatig te oefenen. Nedcon Organisatieadvies heeft specialisten in huis om een bedrijfsplan op te stellen en u...
Lees verder
Top