Bombs Away trots op ISO 9001 certificaat

Bombs Away uit Utrecht heeft met succes het ISO 9001 traject afgerond. Vrijdag 15 november reikte Arjan van der Veeken (directeur Nedcon Organisatieadvies) het certificaat uit aan Milja van Riel (coördinator ISO 9001 Bombs Away) en de directie van Bombs Away.

Bombs Away heeft de samenwerking met Nedcon Organisatieadvies als zeer waardevol ervaren. “Wij hebben tijdens dit traject veel ervaring opgedaan met het vastleggen en het verbeteren van onze bedrijfsprocessen en het beheersen van onze risico's. De betrokkenheid van Nedcon Organisatieadvies binnen dit gehele proces was groot en heeft geresulteerd in het certificaat.”

Op de foto Arjan van der Veeken (rechts), Milja van Riel (midden) en beide directeuren/eigenaren van Bombs Away.

ISO 9001 Bombs Away

Top