Archives

Overgang naar ISO 45001 komt goed op gang

Overgang OHSAS naar ISO 45001
De overgang van certificaathouders van OHSAS 18001 naar ISO 45001 komt goed op gang. Dat meldt de Stichting Coördinatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM). Ruim 10 procent van de organisaties die een OHSAS 18001-certificaat hadden, heeft inm...
Lees verder

Boetes voor niet naleven Arbowet fors omhoog

Er wordt harder opgetreden tegen het niet naleven van de Arbowet. Wanneer een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een bijbehorend Plan van Aanpak mag Inspectie SZW een boete opleggen...
Lees verder

Marktplaatsfraude met VCA-diploma’s bestraft

Het Openbaar Ministerie heeft een geval van marktplaatsfraude met VCA-diploma’s bestraft. Op de veilingsite zijn vorig jaar vervalste diploma’s te koop aangeboden. Begin december 2018 is de dader veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur met daarna...
Lees verder
Top