Staatssecretaris maakt werk van RI&E

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerde onlangs haar meerjarenplan verbetering naleving RI&E. Aanleiding is dat nog altijd heel veel bedrijven geen RI&E hebben. Daarom zet de staatssecretaris de komende jaren in op het vergroten van de bekendheid en het belang van het hebben van een RI&E. Daarnaast wil zij de handhaving verder aanscherpen voor bedrijven die geen RI&E hebben.

Veilig en gezond werken is een groot goed. De RI&E is daarvoor het vertrekpunt. Het kennen van de gevaren en risico’s op de werkplek en het nemen van de juiste maatregelen om deze te beperken of te voorkomen is de basis van de RI&E. Onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat minder dan de helft van de bedrijven in Nederland een RI&E heeft. Dit zijn vooral de grote bedrijven. Daarnaast zegt Inspectie SZW dat de kwaliteit van de RI&E’s die wel aanwezig zijn te wensen overlaat. Slechts een klein deel van de bedrijven heeft alle belangrijkste risico’s geïnventariseerd.

Aanpak komende jaren

De staatssecretaris wil de komende jaren een grote stap zetten om de naleving van de RI&E te verbeteren. Het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E moet daarom fiks omhoog. Ook wil ze een kwaliteitsslag maken. De RI&E mag volgens Van Ark geen ‘papieren tijger zijn’.

Vergroten bekendheid kleine bedrijven

Allereerst moet de bekendheid van de RI&E-plicht onder kleine bedrijven sterk omhoog. In het tweede kwartaal van 2020 start een uitgebreide campagne. Deze is vooral gericht op sectoren en branches die het meest achter liggen zoals horeca en financiële dienstverlening.

Verbeteren toepassing RI&E

Daarnaast moeten bedrijven die wel bekend zijn met de RI&E-plicht de mogelijkheid krijgen dit op een goede manier in te vullen. Met name kleine bedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie krijgen de aandacht. Zij hebben geen ervaring met de RI&E en moeten hiermee nog starten.

Scherper toezicht en handhaving

De prioriteiten liggen de komende periode niet alleen op een betere ondersteuning voor bedrijven, maar ook de handhaving wordt aangescherpt. Inspectie SZW voert vaker controles uit en richt zich ook op de kwaliteit van de RI&E. Daarvoor verricht de inspectie niet alleen fysieke controle, maar mag zij ook RI&E’s schriftelijk opvragen om deze te beoordelen.

Met deze maatregelen gaat de staatssecretaris ervan uit een grote stap te zetten. Eind 2020 presenteert Van Ark de eerste resultaten.

Gerelateerde diensten

Top