BHV Organisatie opzetten – Voorbereid zijn op calamiteiten!

Ondanks preventieve maatregelen zijn ongevallen of rampen niet altijd te voorkomen. Daarom moet elk bedrijf voorbereid zijn op noodsituaties en moet zijn vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd. Dit gebeurt in een bedrijfsnoodplan. Daarnaast is het van belang dit regelmatig te oefenen. Nedcon Organisatieadvies heeft specialisten in huis om een bedrijfsplan op te stellen en u te begeleiden bij ontruimingsoefeningen.

Het opzetten van een BHV-organisatie is niet vrijblijvend. Eisen omtrent de BHV organisatie zijn vastgelegd in de ARBO-wet en onderliggende regelgeving. Een BHV organisatie is pas doeltreffend als het is toegesneden op de specifieke bedrijfsrisico’s. Uit de Risico -Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak moet blijken hoe omvangrijk de BHV organisatie moet worden. Andere maatgevende factoren zijn bijvoorbeeld de aard, grootte en ligging van het bedrijf en het aantal personen op de locatie.

Bedrijfsnoodplan en BHV organisatie

Verschillende belanghebbenden, zoals vergunningverlenende overheden, verzekeraars en certificerende instanties, eisen dat de BHV organisatie aantoonbaar aanwezig is. Dit betekent dat de BHV organisatie in een plan moet zijn vastgelegd: het bedrijfsnoodplan. In dit plan zijn de afspraken binnen het bedrijf bij calamiteiten vastgelegd.

Het bedrijfsnoodplan, door Nedcon Organisatieadvies opgesteld, voldoet aan de NEN-8112 norm en is daarbij het middel dat maatregelen beschrijft om noodsituaties onder controle te brengen, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en waarin duidelijke instructies voor alle betrokkenen die met de noodsituatie binnen de onderneming te maken kunnen krijgen, beschreven staan.

Ontruimingsoefening en BHV organisatie

Uw bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan en uw BHV organisatie dient periodiek (minimaal 1x per jaar) getoetst te worden op doeltreffendheid. Dit kan door ontruimingsoefeningen te houden in uw bedrijf onder begeleiding van onze ervaren instructeur(s). Met de oefeningen worden de taken van de diverse functies, de uitrusting van de BHV, de procedures en instructies getoetst op de bedrijfsspecifieke scenario’s.

Opleiden en trainen

Nedcon Organisatieadvies heeft specialisten in huis die een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan met vluchtwegplattegronden opstellen. De BHV organisatie kan echter niet succesvol optreden als de medewerkers hiertoe niet zijn opgeleid. Daarom bieden wij ook de cursus Bedrijfshulpverlening en herhalingscursus Bedrijfshulpverlening aan.

Maatwerk

Omdat het in kaart brengen van de BHV organisatie, het opstellen van een bedrijfsnoodplan en het organiseren van ontruimingsoefeningen afhankelijk is van diverse factoren is dit voor ons maatwerk. Neem daarom voor meer informatie of het aanvragen van een offerte contact op met onze specialisten!

Top