Omgaan met risico’s in de zorg

‘Ik was me lang niet altijd bewust van de risico’s.’

Judith Visser voert als consulent Zorg onder andere Risico-Inventarisaties en -Evaluaties uit bij organisaties in de zorgsector. Zij was eerder werkzaam in deze sector en kent de werksituatie van zorgmedewerkers. In deze blog beschrijft ze haar ervaringen over het omgaan met risico’s.

Veiligheid en gezondheid niet bovenaan mijn lijstje

Toen ik zelf in de zorg werkte, stond mijn eigen veiligheid en gezondheid niet bovenaan mijn lijstje. Ik was op de cliënt gericht en deed wat nodig was. Ik was mij lang niet altijd bewust van de risico’s bij bijvoorbeeld een huisbezoek of alleen werken. Zo bleek ik bij een cliënt thuis te komen die vuurwapengevaarlijk was en werd ik ooit eens aangevallen door een cliënt tijdens een dienst waarin ik alleen werkte.

Ik ervoer steeds vaker handelingsverlegenheid bij uitingen van fysieke en verbale agressie van cliënten en/ of diens vertegenwoordigers, maar bemerkte ook een sfeer waarbij ‘Agressie er soms bij hoort en een goed maatschappelijk werker zich hierdoor niet laat intimideren’.

Ondergeschoven kindje

Inmiddels voer ik Risico-Inventarisaties en -Evaluaties (RI&E) bij diverse bedrijven en zorginstellingen uit. Hierdoor krijg ik de kans een kijkje achter de schermen te nemen bij mooie organisaties die goed werk verrichten. Ik zie dat er gewaakt wordt voor kwaliteit en cliëntveiligheid. Niet zelden zijn de veiligheid en gezondheid van medewerkers hierbij een ondergeschoven kindje. Vaak is er ooit wel een RI&E uitgevoerd, maar is het rapport in een la beland en is er verder geen aandacht aan besteed. In sommige gevallen zijn de risico’s voor medewerkers helemaal niet geïnventariseerd en gaat alle aandacht naar de zorg voor de cliënten.

Zorgsector staat onder druk

De handen zijn nodig aan het bed. De zorgsector staat onder druk, men komt moeilijk aan personeel en er is weinig geld. Het werk is zowel fysiek als mentaal erg zwaar. Medewerkers tillen, staan en lopen veel. Daarnaast hebben zij te maken met soms heftige gebeurtenissen als reanimaties, sterfte, suïcide en is fysieke en verbale agressie aan de orde van de dag. Cliënten moeten steeds meer terugvallen op mantelzorgers die helaas niet iedereen heeft. Tel daar het grote verantwoordelijkheidsgevoel van de meeste zorgverleners bij op en je hebt de som die het risico op uitval van medewerkers vergroot.

Actief beleid houdt medewerkers alert

Door als werkgever een actief beleid te voeren op het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkomgeving, blijven u en uw medewerkers alert. Door een uitgebreide Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uit te voeren, krijgt u zicht op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die uw medewerkers lopen (zowel fysiek als mentaal) en krijgt u tips over hoe deze risico’s te beheersen.

Hiermee voldoet u niet alleen aan uw wettelijke verplichting, maar getuigt dit ook van goed werkgeverschap. U stelt uzelf hiermee in staat preventief op te treden tegen uitval of zelfs vertrek van talentvolle medewerkers.

Gerelateerde diensten

Top