Beoordelingsrichtlijn 6000 deelgebied 25

Beoordelingsrichtlijn 6000 “Installaties” biedt bedrijven in de installatiesector de mogelijkheid om verschillende technische installaties en systemen onder certificaat te ontwerpen en te installeren. Het Algemene Deel (Deel 6000-AB) van de BRL 6000 bevat de eisen die in principe altijd voor het ontwerpen en installeren van een installatie gelden, ongeacht de soort installatie. Een deelgebied gaat over de soort installatie (bijvoorbeeld: een elektrotechnische installatie, een gasinstallatie of een waterinstallatie) en de soort activiteit (ontwerpen, installeren).

BRL 6000 – deelgebied 25

De BRL 6000 deelgebied 25 (kortweg BRL6000-25) is de technische vertaling van de wettelijk vastgestelde certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie (‘de Gasketelwet’). Per 1 april 2022 is een BRL 6000-25 certificering verplicht voor bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren.

In het Bouwbesluit, paragraaf 1.8, heeft de rijksoverheid eisen opgenomen met betrekking tot werkzaamheden aan gebouwgeboden gasverbrandingstoetsellen, bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Met de invoering van deze eisen is het verboden deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat voor die werkzaamheden een bedrijfscertificaat aanwezig is. In deze wettelijke certificeringsregeling BRL6000-25 voor bedrijven is vastgelegd dat alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren.

Nedcon Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring in de installatiebranche en met de verschillende BRL 6000 certificeringen. We hebben de specialisten in huis om u te begeleiden bij certificering volgens BRL 6000-25. Met heldere procedures, praktijkgerichte werkinstructies en duidelijke formulieren zorgen wij ervoor dat u klaar bent voor de audit van de certificerende instantie.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, neem dan contact met ons op en wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Top