BRL 9334 – Beoordelingsrichtlijn voor de stratenmakersbranche

Met een certificering volgens BRL 9334 – het KOMO®-procescertificaat voor straatwerk – toont uw organisatie aan specialist te zijn op dit gebied. Nedcon Organisatieadvies heeft de specialisten in huis om organisaties te begeleiden bij het behalen van deze certificering.

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan straatwerk. Een certificering volgens BRL 9334 is meer en meer een eis bij aanbestedingen (onder andere bij de gemeenten Rotterdam en Amsterdam). Onder deze certificering valt het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen, zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair, alsmede de aansluiting op bestaand straatwerk.

Waarom certificeren?

Certificering maakt kwaliteit en veiligheid herkenbaar. Bedrijven kunnen zich daarmee onderscheiden; opdrachtgevers weten waarop zij mogen rekenen. Het certificeren volgens BRL 9334 levert een aantal voordelen op:

  • Vertrouwen van de opdrachtgever
  • Onderscheidend zijn in de markt
  • Het aantoonbaar voldoen aan relevante wet- en regelgeving
  • Voldoen aan eisen van opdrachtgevers. Bij aanbestedingen wordt steeds vaker gevraagd naar een certificaat om de gewenste kwaliteit zeker te stellen.

Eisen die de BRL 9334 stelt

BRL 9334 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-procescertificaat voor straatwerk. In deze norm staan verschillende eisen m.b.t. het werkproces zoals:

  • Opdrachtvorming;
  • Voorbereiding (o.a. het straatwerkplan, kwaliteitsplan en BLVC-plan);
  • Uitvoering (o.a. uitvoeren van kwaliteitscontroles en het bijhouden van een logboek;
  • Oplevering.

Daarnaast worden eisen gesteld aan onder meer materieel, meetmiddelen, vakopleidingen en de interne kwaliteitsbewaking.

Begeleiding bij certificering

Nedcon Organisatieadvies heeft de kennis en ervaring om u optimaal te begeleiden bij het behalen van een certificering volgens BRL 9334 of de andere G.W.W. gerelateerde certificeringen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u graag meer.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op.

Top