ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

Iedere organisatie wil zijn medewerkers zo lang mogelijk veilig, gezond en productief aan het werk houden. Om dit te bevorderen kunnen organisaties gebruik maken van een Europese subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid om projecten rond dit thema uit te voeren. Nedcon Organisatieadvies verzorgt de totale begeleiding bij deze projecten, van subsidieaanvraag tot en met de afronding.

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen gebruik maken van de subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Deze regeling is bedoeld om mensen langer productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. In april 2019 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van medewerkers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit is een aangelegenheid die zowel de werkgever als de werknemer aangaat.

Waarom inzetten op duurzame inzetbaarheid?

Inzetten op duurzame inzetbaarheid levert veel op. Het plezier op de werkvloer groeit, er is minder ziekteverzuim en medewerkers hebben een hogere arbeidsproductiviteit.

Bevorderen duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen. In april 2019 wordt weer een nieuw subsidieaanvraagtijdvak geopend.

Een project komt in aanmerking voor deze subsidieregeling als het gericht is op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een project moet gezond, competent , gemotiveerd en productief werken bevorderen en richt zich op één van de volgende thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken. Denk hierbij aan een gezondere leefstijl, terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en ervaring.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een organisatie kan maximaal 50 procent van de advieskosten van een project terugverwachten. De maximale subsidie bedraagt € 12.500,- per project. Uiteraard zijn aan het aanvragen van deze subsidie voorwaarden verbonden:

  • Een organisatie moet gedurende het gehele traject minimaal twee medewerkers in dienst hebben;
  • Een project moet minimaal € 12.000,- aan subsidiabele kosten bevatten.

Wij kennen de weg in subsidieland en ontzorgen organisaties in het totale administratieve proces; van subsidieaanvraag tot en met het indienen van de einddeclaratie.

Daarnaast begeleiden onze ervaren adviseurs organisaties bij het thema ‘Duurzame inzetbaarheid’. De door ons uitgevoerde projecten in eerdere tijdvakken zijn akkoord bevonden door Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW, uitvoerder subsidieregelingen). De betrokken relaties hebben allen de subsidie toegekend en uitgekeerd gekregen.

 

Load More

Ervaringen met ESF subsidietrajecten

Nedcon Organisatieadvies heeft in eerdere tijdvakken met succes subsidie aangevraagd in het kader van duurzame inzetbaarheid. Hieronder enkele succesvolle projecten waarvoor ESF-subsidie is aangevraagd en is ontvangen.

Middelgrote bouwonderneming

Voor dit bedrijf hebben wij een project opgezet om veilig en gezond werken te bevorderen. Het project was gericht op het verbeteren van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers tijdens het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden.

Aan de hand van onderzoek en observaties heeft onze adviseur een duidelijk Plan van Aanpak met concrete maatregelen opgesteld om te komen tot verbeteringen. Nadat de directie akkoord was gegaan, heeft de adviseur een start gemaakt met het implementeren van maatregelen.

Voor dit project hebben is de maximale subsidie uit het ESF-fonds ontvangen.

Technische dienstverlener

Voor een technische dienstverlener op het gebied van procesinstallaties en gebouwinstallaties hebben wij een project opgezet om veilig en gezond werken te bevorderen. Hierbij is speciaal aandacht besteed aan de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen.

Allereerst is onderzocht aan welke gevaarlijke stoffen (of componenten daarvan) de medewerkers worden blootgesteld, wat de gevolgen van blootstelling (op korte en lange termijn) zijn en welke maatregelen al zijn getroffen. Aan de hand van de resultaten daarvan heeft de adviseur een implementatieplan opgesteld.

Voor dit project is de maximale subsidie uit het ESF-fonds ontvangen.

Aannemer in Groen, Infra, Water en Sport

Voor dit bedrijf hebben wij een project opgezet gericht op het terugdringen van het aantal onveilige werksituaties door het verbeteren van de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers.

Op basis van gedragsanalyses zijn gedragsregels geformuleerd. Daarnaast is de betrokkenheid van het management gemeten en verbeterd. Veiligheid en gezondheid is een integraal onderdeel geworden van het strategisch meerjarenplan.

Voor dit project is de maximale subsidie uit het ESF-fonds ontvangen.

Aanvraag subsidie vergt voorbereiding

In april 2019 is er weer een mogelijkheid om een aanvraag voor deze subsidieregeling in te dienen. Onze ervaring heeft geleerd dat een goede voorbereiding loont om een project succesvol uit te voeren. Neem daarom alvast contact met ons op, zodat we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie om gebruik te maken van deze regeling.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op.

Top