ISO 9001: Risico’s beheersen en kansen verzilveren

Succesvol ondernemen in een steeds complexer, veeleisender en internationale omgeving vereist van u een aantal essentiële randvoorwaarden: leiderschap, een goede inrichting van uw organisatie en bedrijfsprocessen, risicogebaseerd denken en competente en goed gemotiveerde medewerkers. Een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale norm ISO 9001 helpt u om invulling te geven aan deze randvoorwaarden.

Zeven principes

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een instrument om de kwaliteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen en te verbeteren. ISO 9001 is gebaseerd op de zeven principes van kwaliteitsmanagement.

 1. Klantgerichtheid
 2. Leiderschap
 3. Betrokkenheid van medewerkers
 4. Procesbenadering
 5. Verbetering
 6. Besluitvorming op basis van feiten
 7. Relatiemanagement

Benut de kennis en ervaring van onze specialisten

Wij hebben de specialisten in huis om binnen uw organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Benieuwd wat wij precies voor u kunnen betekenen?

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001

De norm ISO 9001 specificeert eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

 • wil aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem en de borging van het voldoen aan eisen.

Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en implementeren?

 • Met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 volgt de organisatie een strategische aanpak die leidt tot het duurzaam verbeteren van de prestaties;
 • Bij aanbestedingen en andere selectieprocedures wordt er door opdrachtgevers vaak geëist dat de leverancier de borging van gevraagde kwaliteit aantoonbaar maakt met een ISO 9001-certificaat;
 • ISO 9001-certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie;
 • Door een tijdige signalering van afwijkingen en verbeterpunten worden faal- en garantiekosten teruggedrongen.

Wat vinden onze klanten

Wij hebben nu een praktisch en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit biedt ons de kans om verder te verbeteren.
Jan de BraalDirecteurYerseke Engine Services (YES)

Uw managementsysteem up-to-date houden

Heeft u al een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001? Dan is het zaak om uw verbeterproces in gang te houden en uw systeem up-to-date te houden. Nedcon Organisatieadvies biedt een onderhoudsabonnement aan om dit voor u te verzorgen.

Door het aangaan van een abonnement voor het onderhoud van het managementsysteem wordt het systeem regelmatig op actualiteit beoordeeld en voor zover nodig bijgestuurd.

De dagen dat de consultant langskomt worden tijdig en in overleg met u gepland. Belangrijk is dat een dag minimaal drie weken voor een controle-audit van de certificerende instelling plaatsvindt. Hierdoor kunnen wij uw systeem tijdig op actualiteit beoordelen, zodat u tijdens de officiële controle-audit niet voor nare verrassingen komt te staan.

Begeleiding door Nedcon Organisatieadvies

Wij maken samen met u en uw kwaliteitsmanager zichtbaar waar de kwaliteitsrisico’s en kansen liggen, wat klanten en andere belanghebbenden belangrijk vinden aan uw producten of diensten en wat de kritieke processen in de organisatie zijn. We leggen de door u geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen vast en stellen het actieplan op ter realisering hiervan.

Vervolgens richten wij uw kwaliteitsmanagementsysteem hierop in. Wij beschrijven de kritische bedrijfsprocessen in heldere procedures en verstrekken u hulpmiddelen om kwaliteitsregistraties te doen. Het geheel leggen we vast in een beproefd kwaliteitshandboek.

De consultant van Nedcon Organisatieadvies brengt u de systematiek van het continu verbeteren bij, waardoor u tijdig de benodigde informatie krijgt om de geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen te realiseren. Tot slot voeren wij de (voor ISO 9001 verplichte) interne audit uit en begeleiden u bij het opstellen van de (eveneens verplichte) directiebeoordeling.

Wilt u meer informatie over onze begeleiding in ISO 9001 certificeringstrajecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top