Machineveiligheid volgens NEN-EN-12100

Een veilige werkomgeving betekent ook dat je bij en rond machines veilig moet kunnen werken. Daarom is het raadzaam van elke machine de risico's te kennen. Nedcon Organisatieadvies kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor al uw machines verzorgen: de Risicoanalyse Machineveiligheid.

Machineveiligheid

Alle machines die vanaf 1 januari 1995 zijn gebouwd moeten voldoen aan de (Europese) Machinerichtlijn en het (Nederlandse) Warenwetbesluit machines. Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in zijn omgeving. De machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt aangetoond door een CE-markering.

Machines van voor 1 januari 1995: Risicobeoordeling volgens ISO 12100

Direct voortvloeiend uit de Machinerichtlijn is de verplichting tot het opstellen van een risicobeoordeling  volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 12100 voor machines van voor 1995 en/of machines zonder een CE-markering. Deze verplichting geldt ook wanneer machines met een CE-markering ingrijpend zijn gewijzigd waardoor het arbeidsrisico voor de werknemers wordt vergroot.

Wanneer risicobeoordeling uitvoeren

 • Bij machines van voor 1 januari 1995;
 • Bij machines vanaf 1 januari 1995 zonder CE-markering;
 • Bij het substantieel wijzigen of aanpassen van machines.

Werkwijze opstellen Risicoanalyse Machineveiligheid

Het doel van de risicobeoordeling is het in kaart brengen en kwantificeren van mogelijke risico's op het gebied van de machineveiligheid. Aan de hand daarvan kan een Plan van Aanpak voor te nemen maatregelen worden opgesteld. Door middel van het opstellen van een instructiekaart per machine, voorlichting te geven aan de medewerkers en invulling te geven aan het Plan van Aanpak worden de risico’s beheersbaar gemaakt.

machineveiligheid
De werkwijze die Nedcon Organisatieadvies hanteert bij het opstellen van een Risicoanalyse Machineveiligheid.
 • Inventariseren en clusteren
  Per afdeling worden de machines geïnventariseerd. Indien machines kunnen worden geclusterd, doordat de risico’s bijna gelijk zijn, hoeft voor de geclusterde machine slechts een risicobeoordeling gemaakt te worden.
 • Beoordeling risico’s en latente gevaren
  De risicobeoordeling voeren wij uit volgens de norm ISO 12100 waarbij de risico’s worden berekend aan de hand van de beproefde Fine & Kinney methode (Waarschijnlijkheid x Blootstellingsduur x Effect = Risico).
 • Plan van Aanpak
  Vervolgens ontwerpt de consultant op basis van de geïnventariseerde risico’s het Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak bestaat uit activiteiten die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden om de geïnventariseerde risico’s beheersbaar te maken.
 • Instructiekaarten
  De consultant stelt per machine ook een instructiekaart op. Een instructiekaart bevat de belangrijkste gebruiksregels van de machine overzichtelijk op een rij, ter bevestiging aan of bij de machine.
 • Voorlichting
  De medewerkers dienen voorlichting te krijgen hoe met de machines te werken. Indien gewenst kan de consultant ook dit aspect voor u verzorgen.

Gebruik de kennis en ervaring van onze consultants

Profiteer van de kennis en ervaring van de consultants van Nedcon Organisatieadvies en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Gerelateerde diensten

Top