Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. De consultant van Nedcon Organisatieadvies heeft kennis van uw branche en kan voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van Aanpak en PMO-voorstel (Preventief Medisch Onderzoek) opstellen.

Het opzetten van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) door Nedcon Organisatieadvies biedt de volgende voordelen:

  • Een goede start van een Arbobeleid en het werken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting (Arbowet) en de zorgplicht (Burgerlijk Wetboek);
  • Het vertrekpunt voor bijvoorbeeld een VCA of ISO 45001 certificering;
  • Gestructureerd werken aan arbeidsomstandigheden.

Overzichtelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie en praktische aanpak

Het opstellen van een RI&E kan op vele manieren. Wij vinden het belangrijk dat u een overzichtelijke rapportage krijgt met een duidelijk plan van aanpak en praktische maatregelen. Onze werkwijze leent zich daarnaast uitstekend om de voortgang in het verminderen en beheersen van risico’s inzichtelijk te maken. De eindrapportage van de RI&E inclusief het Plan van Aanpak en het PMO-voorstel wordt bij Nedcon altijd getoetst door een Arbokerndeskundige én een geregistreerde bedrijfsarts.

In een persoonlijk gesprek bepalen we samen met u het te doorlopen traject. De volgende aanpak dient hierbij als globaal uitgangspunt:

Gebruik de kennis en ervaring van onze consultants

Wij zorgen ervoor dat de consultant die u begeleidt bij het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak ook daarna uw contactpersoon blijft bij de actualisatie. Dat is voor u prettig, want deze consultant kent uw situatie en kan knelpunten sneller aan het licht brengen en u adviseren hoe te handelen.

Profiteer van de kennis en ervaring van de consultants van Nedcon Organisatieadvies en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Goed arbobeleid met een Onderhoudsabonnement RI&E

Door de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak periodiek op actualiteit te beoordelen en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak op te stellen werkt u aantoonbaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nedcon Organisatieadvies kan u hierbij ondersteunen via een Onderhoudsabonnement.

De consultant komt jaarlijks terug om de RI&E samen met de organisatie door te nemen en het Plan van Aanpak te actualiseren. Het voordeel voor de organisatie is dat de deskundigheid van Nedcon Organisatieadvies wordt gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.

Arbonieuws

Benut de kennis en ervaring van onze specialisten

Wilt u meer weten over de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of over het opstellen ervan? Onze specialisten hebben ruime ervaring en helpen u graag op weg naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Ik wil meer informatie    Neem contact met mij op

Gerelateerde diensten

Top