Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. De consultant van Nedcon Organisatieadvies heeft kennis van uw branche en kan voor u een overzichtelijke RI&E inclusief Plan van Aanpak en PMO-voorstel (Preventief Medisch Onderzoek) opstellen.

Het opzetten van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) door Nedcon Organisatieadvies biedt de volgende voordelen:

 • Een goede start van een Arbobeleid en het werken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting (Arbowet) en de zorgplicht (Burgerlijk Wetboek);
 • Het vertrekpunt voor bijvoorbeeld een VCA of ISO 45001 certificering;
 • Gestructureerd werken aan arbeidsomstandigheden.

Overzichtelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie en praktische aanpak

Het opstellen van een RI&E kan op vele manieren. Wij vinden het belangrijk dat u een overzichtelijke rapportage krijgt met een duidelijk plan van aanpak en praktische maatregelen. Onze werkwijze leent zich daarnaast uitstekend om de voortgang in het verminderen en beheersen van risico’s inzichtelijk te maken. De eindrapportage van de RI&E inclusief het Plan van Aanpak en het PMO-voorstel wordt bij Nedcon altijd getoetst door een Arbokerndeskundige én een geregistreerde bedrijfsarts.

In een persoonlijk gesprek bepalen we samen met u het te doorlopen traject. De volgende aanpak dient hierbij als globaal uitgangspunt:

Gebruik de kennis en ervaring van onze consultants

Wij zorgen ervoor dat de consultant die u begeleidt bij het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak ook daarna uw contactpersoon blijft bij de actualisatie. Dat is voor u prettig, want deze consultant kent uw situatie en kan knelpunten sneller aan het licht brengen en u adviseren hoe te handelen.

Profiteer van de kennis en ervaring van de consultants van Nedcon Organisatieadvies en neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Goed arbobeleid met een Onderhoudsabonnement RI&E

Door de Risico Inventarisatie & Evaluatie met Plan van Aanpak periodiek op actualiteit te beoordelen en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak op te stellen werkt u aantoonbaar aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nedcon Organisatieadvies kan u hierbij ondersteunen via een Onderhoudsabonnement.

De consultant komt jaarlijks terug om de RI&E samen met de organisatie door te nemen en het Plan van Aanpak te actualiseren. Het voordeel voor de organisatie is dat de deskundigheid van Nedcon Organisatieadvies wordt gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.

Arbonieuws

 • Staatssecretaris maakt werk van RI&E

  Staatssecretaris Van Ark zet de komende jaren in op het vergroten van de bekendheid en het belang van het hebben van een RI&E. Daarnaast wil zij de handhaving verder aanscherpen voor bedrijven die geen RI&E hebben.
 • Werken in de hitte: hoe houd je het hoofd koel?

  De temperatuur neemt deze week opnieuw tropische waarden aan. Hoewel een groot aantal mensen geniet van de vakantie, zijn er genoeg mensen die aan het werk moeten in de hitte. Hoe kun je je wapenen op het werk bij extreme temperaturen.
 • Eén op de drie bedrijven voldoet aan arboverplichtingen

  Slechts 33 procent van de bedrijven voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf 2018’ dat Inspectie SZW onlangs publiceerde.
 • Hogere én directe boetes bij overtredingen rond RI&E

  Organisaties die geen RI&E opstellen of de daarin genoemde maatregelen niet tijdig nemen, kunnen rekenen op een hogere én directe boete.
 • Veiligheidsbewustzijn als verplichting in aanbestedingen

  Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

Benut de kennis en ervaring van onze specialisten

Wilt u meer weten over de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) of over het opstellen ervan? Onze specialisten hebben ruime ervaring en helpen u graag op weg naar een veilige en gezonde werkomgeving.

Ik wil meer informatie    Neem contact met mij op

Gerelateerde diensten

Top