Veiligheidsladder

Veel organisaties richten zich op het nemen van technische en organisatorische maatregelen op basis van de RI&E voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen hun organisatie. Een aanzienlijk gedeelte van incidenten vindt echter hun basis in het (onveilig) gedrag van medewerkers. Met het implementeren van de Veiligheidsladder gaat u gericht werken aan het verbeteren van het veiligheidsgedrag binnen uw organisatie.

De Veiligheidsladder is uitgegroeid tot een breed inzetbaar instrument waarmee organisaties veiligheid en veiligheidsbewustzijn verankeren in hun manier van werken. Steeds meer partijen, waaronder grote aanbesteders als ProRail en TenneT, hanteren dit bij het selecteren van leveranciers en onderaannemers.

Governance Code in de Bouw (Veiligheid in Aanbestedingen)

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) de handen ineen geslagen. Samen hebben zij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgericht. Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken.

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA).

Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder, ook bekend als Safety Culture Ladder (SCL), bestaat uit vijf ‘tredes’ waarop voor achttien verschillende thema’s (van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid) wordt aangegeven aan welke normen uw organisatie moet voldoen, welke criteria hierbij horen, hoe die criteria gewaardeerd worden en waar een onafhankelijke auditor op moet letten. Dit instrument is ontworpen om te worden toegepast op de hele keten.

U meet hoe bewust (of onbewust) uw organisatie omgaat met veiligheid. Zo stimuleert u iedereen in uw organisatie om veiliger en bewuster te handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, waardoor minder incidenten ontstaan. Dit gebeurt door alle medewerkers bewust te maken van hun gevoel voor veiligheid, zodat zij het zelf belangrijk vinden hun houding en gedrag hierop aan te passen. Dit heeft als voordeel dat uw organisatie minder te maken krijgt met verzuim en schades.

Veiligheidsladder

 

 

 

Manieren om een trede op de Veiligheidsladder aan te tonen

Er zijn drie manieren om aan te tonen dat een bepaalde trede op de Veiligheidsladder wordt gehaald:

  • SCL certificering (dit leidt tot een Veilig Bewust Certificaat)
  • SCL Light audit
  • een Approved Self Assessment.

Certificering geeft de meeste zekerheid, maar kost ook meer. Hetzelfde geldt voor een SCL Light audit ten opzichte van een self assessment. De onderstaande matrix bepaalt met welke middelen een bedrijf mag aantonen op welke trede van de Veiligheidsladder het zich bevindt bij opdrachten hoger dan € 100.000. Overigens mag een bedrijf altijd een zwaarder bewijsmiddel overleggen dan vereist, dus bijvoorbeeld een certificaat terwijl een ervaringsaudit volstaat.

Profiteer van onze kennis en ervaring

Wij hebben de specialisten in huis om u (verder) te helpen om de Veiligheidsladder te implementeren. Door onze praktische en overzichtelijke werkwijze zorgen wij ervoor dat u de Veiligheidsladder tot het door u gewenste niveau kunt beklimmen. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Top