Veiligheidsladder

Veel organisaties richten zich op het nemen van technische en organisatorische maatregelen op basis van de RI&E voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen hun organisatie. Een aanzienlijk gedeelte van incidenten vindt echter hun basis in het (onveilig) gedrag van medewerkers. Met het implementeren van de Veiligheidsladder gaat u gericht werken aan het verbeteren van het veiligheidsgedrag binnen uw organisatie.

De Veiligheidsladder is uitgegroeid tot een breed inzetbaar instrument waarmee organisaties veiligheid en veiligheidsbewustzijn verankeren in hun manier van werken. Steeds meer partijen, waaronder grote aanbesteders als ProRail en TenneT, hanteren dit bij het selecteren van leveranciers en onderaannemers.

Het beklimmen van de Veiligheidsladder

Met de NEN Veiligheidsladder brengt u in kaart hoe veilig binnen uw organisatie gewerkt wordt. Zo vergroot u het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers en creëert u een continue verbetercultuur. U laat zien dat veiligheid één van de kwaliteitsaspecten van uw organisatie is en dat kan het verschil maken bij offerte- en aanbestedingstrajecten.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder, ook bekend als Safety Culture Ladder (SCL), bestaat uit vijf ‘tredes’ waarop voor achttien verschillende thema’s (van managementinteresse tot medewerkersbetrokkenheid) wordt aangegeven aan welke normen uw organisatie moet voldoen, welke criteria hierbij horen, hoe die criteria gewaardeerd worden en waar een onafhankelijke auditor op moet letten. Dit instrument is ontworpen om te worden toegepast op de hele keten.

U meet hoe bewust (of onbewust) uw organisatie omgaat met veiligheid. Zo stimuleert u iedereen in uw organisatie om veiliger en bewuster te handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, waardoor minder incidenten ontstaan. Dit gebeurt door alle medewerkers bewust te maken van hun gevoel voor veiligheid, zodat zij het zelf belangrijk vinden hun houding en gedrag hierop aan te passen. Dit heeft als voordeel dat uw organisatie minder te maken krijgt met verzuim en schades.

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder bij TenneT

Ook TenneT maakt gebruik van de Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL). Zo is SCL-certificatie bij de netbeheerder een van de criteria in het inkooptraject en vraagt TenneT (aspirant)-leveranciers een vragenlijst voor zelfevaluatie (SAQ) in te vullen, een referentie-audit (SAQ+) of een volledige audit te laten uitvoeren.

Praktische ondersteuning

In de praktijk blijkt voor veel organisaties dat de Veiligheidsladder lastig is om een beeld bij te vormen en te implementeren. Het gevaar bestaat dat u bepaalde eisen te licht dan wel te zwaar inschat. Een consultant van Nedcon Organisatieadvies kan u begeleiden om de verschillende eisen op de juiste wijze te implementeren en u daarbij goede handreikingen te doen. U kunt hierbij denken aan onder meer:

  • Opstellen van een planning met acties, verantwoordelijken en benodigde middelen om de Veiligheidsladder te implementeren
  • Samenstellen van een risicoanalyse op gedrag
  • Formuleren van de juiste gedragsregels
  • Samenstellen van een sanctie- en beloningsbeleid
  • Formuleren van competenties van personeel
  • Het opleiden en trainen van directie, staffuncties, leidinggevenden en uitvoerende medewerkers
  • Opstellen van gedragsdoelstellingen en een actieplan
  • Verrichten van gedragsobservaties en gedragsaudits
  • Opstellen van een inkoopbeleid

Profiteer van onze kennis en ervaring

Wij hebben de specialisten in huis om u (verder) te helpen om de Veiligheidsladder te implementeren. Door onze praktische en overzichtelijke werkwijze zorgen wij ervoor dat u de Veiligheidsladder tot het door u gewenste niveau kunt beklimmen. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Top