Voedselveiligheid volgens FSSC 22000

Er wordt steeds meer gevraagd van de schakels in een voedselketen om voedselveiligheid te borgen. De eisen voor traceerbaarheid van goederen, voedsel defensie en preventie van voedselfraude worden aangescherpt. Aantoonbaarheid, flexibiliteit en het nemen van verantwoordelijkheid zijn cruciale thema’s. FSSC 22000 geeft uw organisatie de mogelijkheid om op basis van de ISO kernelementeisen het systeem te certificeren wat internationaal erkend is door de Global Food Safety Initiative (GFSI) en legio bedrijven.

Voedselveiligheid volgens FSSC 22000

FSSC 22000 heeft drie vereiste componenten en is uit te breiden met FSSC 22000 Kwaliteit.

FSSC 22000 voedselveiligheid

Voordelen

FSSC 22000 certificatie heeft de volgende voordelen:

  • Erkend door Global Food Safety Initiative (GFSI) en legio bedrijven.
  • Uitstekende integratie met andere ISO managementsysteem thema’s zoals kwaliteit, arbo en milieu.
  • Versterkt het risicogebaseerd en procesgericht denken in uw organisatie.
  • Vereenvoudigt het integraal auditten door geen gebruik te maken van een auditchecklist.
  • FSSC 22000 is uitstekend geschikt voor kleine organisaties.

Naast certificering is er de mogelijkheid voor kleine organisaties en organisaties met een laag voedselveiligheidsrisico om te kiezen voor een conformiteitsverklaring op het gebied van voedselveiligheid. Deze conformiteitsverklaring kan tevens een opstap bieden naar FSSC 22000 certificering. Dit is het FSSC global markets program.

Overzichtelijk en praktisch

Het inrichten van een voedselveiligheid managementsysteem kan op vele manieren. Nedcon Organisatieadvies vindt het belangrijk dat u een voedselveiligheid managementsysteem heeft wat uw organisatie vooruit helpt. Onze adviseurs hebben hiervoor praktische tips en de juiste ervaring. Nedcon Organisatieadvies hanteert een beproefde werkwijze om te komen tot een geïmplementeerd systeem.

Wij maken samen met de leiding van de organisatie zichtbaar waar de risico’s en kansen liggen en wat klanten en andere belanghebbenden belangrijk vinden aan uw producten en/of diensten. Vervolgens vertalen we dit naar risicobeheersmaatregelen, voedselveiligheidstrategie, -beleid en doelstellingen. Het bijbehorende actieplan is van essentieel belang.

Vervolgens richten wij het voedselveiligheidssyteem gezamenlijk verder in. Wij beschrijven de kritische bedrijfsprocessen in heldere procedures en verstrekken hulpmiddelen en tips om de bedrijfsprocessen in de praktijk beheersbaar en hierdoor voorspelbaar te maken.

De consultant van Nedcon Organisatieadvies brengt u de systematiek van het continu verbeteren om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Tot slot voeren wij de (voor FSSC 22000) verplichte interne audit uit en begeleiden u bij het opstellen van de (eveneens verplichte) directiebeoordeling.

FSSC 22000 werkwijze

Gebruik de kennis en ervaring van onze consultants

Profiteer van de kennis en ervaring van Nedcon Organisatieadvies op het gebied van ISO managementsystemen en voedselveiligheid. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan. Wij gaan graag voor u aan de slag voor een veilige en duurzame voedselketen.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Top