Voedselveiligheid borgen volgens ISO 22000

ISO 22000 is een internationale norm op het gebied van voedselveiligheid. De oorsprong van ligt bij de Internationale Federatie van de nationale normalisatie Verenigingen. Nedcon Organisatieadvies verzorgt samen met u de inrichting van een managementsysteem volgens ISO 22000.

ISO 22000 biedt zekerheid

Met een ISO 22000 certificaat hebben uw klanten zekerheid. Zij weten dat u voldoet aan de eisen, richtlijnen en verordeningen die de Europese Commissie stelt aan voedselveiligheid en dat uw medewerkers de processen beheersen die nodig zijn om te voldoen aan de gestelde verwachtingen. Een managementsysteem biedt ondersteuning op het gebied van compliance.

Goed te implementeren in uw managementsysteem

De norm is opgebouwd volgens de ISO High Level Structure (HLS) en maakt daarmee deel uit van het plug-in model. Door deze opbouw kunnen verschillende ISO-normen (waaronder ISO 22000) worden geïntegreerd in het managementsysteem. Onderwerp- en sectorspecifieke normen kunnen als modules worden ontwikkeld en in de kern worden geplugd. ISO 22000 wordt niet erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI), maar wordt veelvuldig toegepast.

Voedselveiligheid borgen in de uitvoering

Voedselveiligheid wordt geborgd in de uitvoering. Daarom is er vanuit het ISO 22000 model aandacht voor planning en procesbeheersing op twee niveaus:

  1. Organisatorische planning en beheersing
  2. Operationele planning en beheersing

In de operationele planning en beheersing staan zelfsturendheid in de betreffende basisvoorwaardenprogramma’s en de methodiek Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) centraal. HACCP is een systematische aanpak om te komen tot het beheersen van voedselveiligheidsrisico’s.

Gebruik de kennis en ervaring van onze adviseurs

Nedcon Organisatieadvies helpt uw organisatie bij het inrichten van het voedselveiligheidssysteem en begeleidt uw organisatie naar certificering. Onze adviseurs hebben hiervoor praktische tips en de juiste ervaring. Nedcon Organisatieadvies hanteert een beproefde werkwijze om te komen tot een geïmplementeerd systeem.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Top