ISO 45001 : norm voor arbomanagement

ISO 45001 is definitief de nieuwe norm voor arbomanagement. Vanaf maart 2018 vervangt deze norm de OHSAS 18001. De ISO 45001 is opgebouwd volgens de High Level Structure en is gericht op het beheersen van risico’s op het gebied van welzijn op het werk en het verbeteren van prestaties. Nedcon Organisatieadvies begeleidt u bij het opzetten van een arbomanagementsysteem volgens ISO 45001. Ook ondersteunen wij u bij de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001.

Wat verandert er met ISO 45001?

Het belangrijkste verschil ten opzichte van OHSAS 18001 is de opbouw van de norm. ISO 45001 is net als ISO 9001 en ISO 14001 opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). Dit zorgt ervoor dat de verschillende managementsystemen makkelijker zijn te integreren. Naast de structuur zijn er nog een aantal zaken aangepast in de nieuwe norm:

 • Er worden eisen gesteld aan de participatie van medewerkers en belanghebbenden (stakeholders).
 • Sociale factoren zoals leiderschap, cultuur, werktijden, werkorganisatie en werklast moeten worden meegenomen bij het identificeren van gevaren
 • Er is een aandacht verschuiving van trainingsbehoeften naar competenties
 • Het begrip ‘worker’ wordt geïntroduceerd
 • Er komt meer aandacht voor commitment tot afwegen van maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie.

De voordelen van ISO 45001

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers. Een arbomanagementsysteem heeft de volgende voordelen:

 • Een managementsysteem, gericht op de organisatie, leidt tot verbetering.
 • Je voldoet aan de geldende Arbo wet- en regelgeving.
 • Professionele uitstraling richting de markt.
 • Continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van  je organisatie.
 • Verhoging van de medewerkerstevredenheid en meer gemotiveerde medewerkers.
 • Verlaging van de verzuimkosten.
 • Minder controles door Inspectie SZW

ISO 45001 in de praktijk

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Bedrijven die werken volgens een arbomanagementsysteem laten zien dat zij niet alleen de arbeidsrisico’s hebben geïnventariseerd, maar ook maatregelen hebben getroffen om de arboprestaties continu te verbeteren. De belangrijkste eisen zijn dan ook:

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie. Structureel en systematisch inventariseren van risico’s en gevaren.
 • Vastleggen van doelstellingen. Uit de identificatie en beoordeling van risico’s en gevaren volgen doelstellingen.
 • Vaststellen van procedures. Procedures worden vastgesteld en bijgehouden om aan wettelijke eisen te voldoen.
 • Communicatie met personeel en externe partijen. Communicatie met bijvoorbeeld medewerkers tijdens en na het project, is van essentieel belang.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Bent u in het bezit van een arbomanagementsysteem volgens OHSAS 18001? Dat is geen reden tot paniek. Er geldt een overgangstermijn van drie jaar om uw systeem om te zetten naar ISO 45001. Uw certificaat wordt maximaal voor die periode verlengd door een certificerende instelling. Het is aan te raden om bij hercertificatie de overstap te maken naar ISO 45001. Dat heeft de minste gevolgen en kost ook het minste tijd. Benieuwd hoe u hiermee om moet gaan? Neem gerust contact met ons op en wij vertellen het u.

Persoonlijke begeleiding bij het opzetten van een arbomanagementsysteem

Wij hanteren een praktische en overzichtelijke werkwijze om u te begeleiden richting certificering. Na het implementeren van het arbomanagementsysteem voeren we een interne audit uit waarin we het systeem helemaal testen. Op die manier bent u er zeker van dat alles in orde is en komt u tijdens de definitieve audit van de certificerende instantie niet voor verrassingen te staan.

Benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Top