ISO 50001: norm voor energiemanagement

Klanten, overheid, omwonenden en veelal ook de eigen medewerkers verwachten dat een bedrijf een duurzame bedrijfsvoering voert. Het systematisch managen van energie draagt hieraan bij. Naast duurzaamheid en verlaging van de CO2-voetafdruk leert de praktijk dat al snel een kostenreductie van 10 % op het energieverbruik kan worden bereikt.

Energiemanagement

Een energiemanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 50001 helpt een bedrijf bij het in kaart brengen en duurzaam managen van haar energiegebruik. Hiermee wordt:

 • invulling gegeven aan Nederlandse en Europese wettelijke eisen op gebied van energiebesparing;
 • energie- / kostenbesparing bereikt ; 
 • afhankelijkheid van energie gereduceerd;  
 • bijgedragen aan het tegen gaan van klimaatverandering
 • richting opdrachtgevers en richting afnemers invulling gegeven aan klimaatbeleid en effectief energiemanagement

 Bijkomende voordelen van een gecertificeerd energiemanagementsysteem

Het implementeren van de norm ISO 50001 draagt niet alleen bij aan duurzame ontwikkeling en kostenbewustzijn. Het heeft ook andere concrete voordelen:

 • In het kader van aanbestedingen en andere selectieprocedures tijdens offertetrajecten wordt er door opdrachtgevers steeds meer gevraagd om een CO2-prestatieladder- (Nederland) of het internationale ISO 50001-certificaat;
 • Scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op energiegebied;
 • Systematisch naar betere energieprestaties en naleving van wet- en regelgeving;
 • Invulling geven aan de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen (ISO 26000 of MVO-prestatieladder);
 • Hogere tevredenheid van personeel;
 • Een betere relatie met de diverse belanghebbenden in en rond het bedrijf.

ISO 50001 vraagt aandacht  voor energiebronnen, energiebeleid, energiegebruik, energieverbruik en energie-efficiëntie; Het geeft invulling aan innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzame energievoorziening.

Werkwijze Nedcon Organisatieadvies

Wij  hebben een praktische en persoonlijke aanpak waarbij wij met een beproefde methodiek snel en effcient te werk gaan.

Resultaat

Met een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO 50001: 2011 certificaat toont de organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. Klanten, toezichthouders en afnemers zijn geïnteresseerd in de energieprestaties van een organisatie, en daarmee in het certificaat.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Top