Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO ofwel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt bij steeds meer bedrijven deel uit van het businessmodel. Zij willen financieel goed presteren met oog voor mens, milieu en maatschappij. Opdrachtgevers, overheidsinstanties en andere belanghebbenden vragen organisaties vaker expliciet naar hun MVO-beleid. Daarnaast wordt een werkgever als aantrekkelijk gezien als men ook een maatschappelijke bijdrage levert.

De dialoog met (belangrijke) stakeholders en transparantie over de prestaties zijn essentiële onderdelen van een goed MVO-beleid. Dit komt tot uiting in een MVO-verslag dat steeds meer ondernemingen jaarlijks opstellen. Zo investeren zij in hun reputatie en laten zien hoe zij waarde creëren voor de maatschappij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt o.a. de volgende voordelen:

 • Rekenschap (verantwoording) afleggen aan de omgeving over de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten. Er zijn toenemende verwachtingen met betrekking tot transparantie, het afleggen van verantwoording en onafhankelijke borging;
 • Onderscheiden van de concurrentie;
 • Gericht op de continuïteit van de onderneming;
 • Gericht op het voorkomen van risico’s en (imago)schade. Er is een toenemend kritisch onderzoek naar het gedrag en de prestaties van organisaties door aandeelhouders, investeerders, regelgevers en de opdrachtgevers gekoppeld aan ‘zero tolerance for failure’;
 • Een toenemende erkenning dat niet tastbaar bezit van groot belang is voor een organisatie;
 • Aanbestedingseis en/of fictieve kortingsvoordelen.

Van nulmeting naar beklimmen MVO Prestatieladder

Nedcon Organisatieadvies ondersteunt bedrijven bij het opzetten en/of vormgeven van hun MVO-beleid. Daarvoor hebben wij een werkwijze ontwikkeld die bestaat uit drie componenten: nulmeting, jaarverslag en prestatieladder.

Nulmeting

Om MVO beleid handen en voeten te geven is het belangrijk om te weten waar de organisatie staat. Wij brengen dit voor u in kaart via onze MVO nulmeting. Deze bestaat uit:

 • Korte startpresentatie over Maatschappelijk Verantwoord Werken;
 • Individuele gesprekken met medewerkers;
 • Doorlichten van de organisatie op MVO-invalshoeken;
 • Presentatie aan management met rapportage.

Verslag

Na het uitvoeren van een nulmeting is er voldoende informatie om een gedegen MVO verslag op basis van de GRI-richtlijnen en de internationale norm ISO 26000 op te stellen. Dit biedt de volgende voordelen:

 • Wordt gewaardeerd door klanten en opdrachtgevers;
 • Sluit uitstekend aan bij aanbestedingen;
 • Beleid gaat leven binnen de organisatie.

Prestatieladder

In Nederland is de MVO-Prestatieladder ontwikkeld. Dit is met het concept People, Planet, Profit een praktische invulling van de norm ISO 26000 en voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkelingen concreet, objectief, aantoonbaar en certificeerbaar te kunnen maken.De MVO-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare is.

MVO Prestatieladder
Overzicht van de treden van de MVO Prestatieladder.

Onze specialisten staan voor u klaar

Nedcon Organisatieadvies beschikt over specialisten die u uitstekend kunnen begeleiden om uw MVO- beleid vorm te geven. Door onze op maat gesneden aanpak zorgen wij ervoor dat wij perfect rekening houden met uw wensen en uw specifieke eisen. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Top