Omzetting naar ISO 22000:2018

In juni 2018 is er een nieuwe versie van de norm ISO 22000 gepubliceerd. Organisaties die gecertificeerd zijn volgens de norm ISO 22000 uit 2005 of volgens de norm FSSC 22000 krijgen tot september 2021 de kans om dit om te zetten naar de nieuwe norm. Nedcon Organisatieadvies biedt deskundige begeleiding voor de omzetting naar ISO 22000:2018.

De nieuwe ISO-normen zijn gebaseerd op de High Level Structure (HLS) en maken daarmee deel uit van een plug-in model. Door deze opbouw kunnen verschillende ISO-normen worden geïntegreerd in het managementsysteem. Onderwerp- en sectorspecifieke normen kunnen als modules worden ontwikkeld en in de kern worden geplugd.

Veilige voedselketen

De nieuwe ISO-normen zijn gericht op het creëren van een duurzame organisatie. Een belangrijk thema is het invoeren van risicomanagement op strategisch niveau. Het opzetten van een voedselveiligheid managementsysteem moet in de nieuwe versie gebaseerd zijn op de strategische en operationele risico’s en kansen van de organisatie.

Strategie en doelstellingen

Op basis van de nieuwe norm wordt uw voedselveiligheid managementsysteem nadrukkelijk afgestemd op de strategie en doelstellingen van uw bedrijf en geïntegreerd in de bedrijfsvoering (business processes), waardoor u zich positief kunt blijven onderscheiden van uw concurrenten.

Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met gecertificeerde leveranciers. Regelmatig komt het voor dat niet-gecertificeerde bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingen of leverancierselecties. Een bedrijf met een certificaat geniet het vertrouwen van opdrachtgevers en klanten.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijziging is het uitgangspunt van de norm. Het in kaart brengen van strategische bedrijfsrisico’s en wensen en eisen van de stakeholders neemt een belangrijke positie in. Daarnaast moet er ook veel aandacht worden besteed aan maatregelen die worden genomen om risico’s te beheersen en het zoeken naar verbeterkansen. Risicomanagement en contextanalyse zijn centrale begrippen.

Verder is de rol van het management wezenlijk anders geworden. Het opstellen van een directiebeoordeling door een manager is niet meer voldoende. De directie of het topmanagement moet actief betrokken zijn en verantwoording dragen voor het voedselveiligheid managementsysteem.

Voordelen op een rij

De invoering van de nieuwe norm brengt veel verbeteringen met zich mee. De nieuwe norm heeft door de risicogerichte benadering veel voordelen:

  • Voedselveiligheid wordt in het hart van de organisatie geplaatst;
  • Het systeem is gericht op het beheersen en verminderen van (strategische) risico’s ;
  • Er ligt minder nadruk op het samenstellen van documenten;
  • Een gecertificeerd bedrijf garandeert dat haar producten of diensten voldoen aan wet- en regelgeving en de wensen van de klant (compliance);
  • Door de HLS-structuur is het gemakkelijk om meer normen in één managementsysteem te integreren;
  • Het anticiperen op huidige en toekomstige behoeften van stakeholders zal leiden tot vroegtijdige identificatie van zakelijke mogelijkheden;
  • Betere en tijdige besluitvorming gebaseerd op relevante en betrouwbare informatie.

Benut onze kennis en ervaring

Nedcon Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring in de transitie naar de ISO High Level Structure en de specialisten in huis om de omzetting naar ISO 22000:2018 in goede banen te leiden. Via een duidelijke en beproefde werkwijze zorgen wij dat het traject soepel verloopt en u tijdig gecertificeerd bent. Benieuwd naar onze werkwijze of wilt u meer informatie over de omzetting van uw voedselveiligheid managementsysteem naar de nieuwe norm? Neem dan contact met ons en wij vertellen u graag meer.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Top