Geschiedenis

Nedcon Groep is op 1 januari 1999 met haar activiteiten gestart. De onderneming had haar eerste kantoor in Reeuwijk en is inmiddels verhuisd naar Woerden. De historie van Nedcon Groep in vogelvlucht.

De naam Nedcon is ontstaan uit een samentrekking van ‘Nederlandse Consultants’. Uitgangspunt bij de oprichting was dat Nedcon Groep haar dienstverlening landelijk aan kon bieden aan het Midden- en Kleinbedrijf. Om vanuit één kantoor een landelijke organisatie aan te sturen werd naar een vestigingsplaats gezocht die centraal in het land ligt en bovendien goed bereikbaar is. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen in Reeuwijk als eerste vestigingsplaats.

Dienstverlening

In de beginjaren richtten wij ons met name op de bouw- en bouwgerelateerde bedrijven voor het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), begeleiding bij VCA-certificering en het verzorgen van de cursussen Basisveiligheid (VCA) en Veiligheid voor Leidinggevenden (VCA) en later de VOL-opleiding. De RI&E is een voortvloeisel uit de Arbowet en omdat niet alleen bouw- en bouwgerelateerde bedrijven zich aan de Nederlandse wet dienen te houden werden vanaf dat moment alle denkbare markten benaderd door ons commerciële apparaat.

Marktverbreding

Naast bouwbedrijven kwamen wij toen ook terecht bij zorginstellingen, transportbedrijven, GWW-bedrijven, de dienstverlenende sector en zelfs bij een luchtvaartmaatschappij. Deze verschillende typen ondernemingen hadden allemaal hun eigen behoeften. Hierdoor zijn wij sectorspecifieke diensten in kwaliteit-, milieu- en veiligheidsborging gaan ontwikkelen en implementeren.

hoofdkantoor Nedcon
Het kantoor van Nedcon Groep aan de Pelmolenlaan in Woerden.

Huisvesting

Met de uitbreiding van het dienstenpakket nam ook de personeelsomvang toe. Het gevolg van de groei in omvang was direct een huisvestingsprobleem. In 2008 zijn we op zoek gegaan naar een ander onderkomen en hebben dit uiteindelijk gevonden aan de Pelmolenlaan in Woerden. Deze locatie werd op 1 januari 2009 in gebruik genomen en dient nog steeds als ons hoofdkantoor.

Huidige situatie

Inmiddels is Nedcon Groep uitgegroeid tot een middelgroot adviesbureau dat zich als doel heeft gesteld om ondernemers, bestuurders en managers te ondersteunen bij het realiseren van kansen, het beheersen van bedrijfsrisico’s en het verbeteren van processen. Met circa 35 medewerkers en een aanzienlijk relatiebestand van bedrijven en instellingen zijn wij een partner voor al onze relaties die op structurele wijze bijdraagt aan de continuïteit van de relatie.

Top