Archives

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. De consultant van Nedcon Organisatieadvies heeft kennis va...
Lees verder

VCA certificering

vca certificering
Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) is noodzakelijk om medewerkers veiliger te laten werken, het aantal ongevallen te verminderen en schade aan het milieu te voorkomen. Om bedrijven structureel te helpen om hieraan invulling te geven...
Lees verder

ISO 45001 : norm voor arbomanagement

ISO 45001 arbomanagement
ISO 45001 is definitief de nieuwe norm voor arbomanagement. Vanaf maart 2018 vervangt deze norm de OHSAS 18001. De ISO 45001 is opgebouwd volgens de High Level Structure en is gericht op het beheersen van risico’s op het gebied van welzijn op het wer...
Lees verder

Machineveiligheid volgens NEN-EN-12100

Risicoanalyse Machineveiligheid
Een veilige werkomgeving betekent ook dat je bij en rond machines veilig moet kunnen werken. Daarom is het raadzaam van elke machine de risico's te kennen. Nedcon Organisatieadvies kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor al uw machines ver...
Lees verder

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder Nedcon
Veel organisaties richten zich op het nemen van technische en organisatorische maatregelen op basis van de RI&E voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen hun organisatie. Een aanzienlijk gedeelte van incidenten vindt echter hun b...
Lees verder
Top