Archives

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

RI&E
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het een verplichting voor elke organisatie met personeel. De consultant van Nedcon Organisatieadvies heeft kennis van u...
Lees verder

ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid
Iedere organisatie wil zijn medewerkers zo lang mogelijk veilig, gezond en productief aan het werk houden. Om dit te bevorderen kunnen organisaties gebruik maken van een Europese subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid om projecten rond dit t...
Lees verder

ISO 45001 : norm voor arbomanagement

ISO 45001 arbomanagement
ISO 45001 is definitief de nieuwe norm voor arbomanagement. Vanaf maart 2018 vervangt deze norm de OHSAS 18001. De ISO 45001 is opgebouwd volgens de High Level Structure en is gericht op het beheersen van risico’s op het gebied van welzijn op het wer...
Lees verder

Machineveiligheid volgens NEN-EN-12100

Risicoanalyse Machineveiligheid
Een veilige werkomgeving betekent ook dat je bij en rond machines veilig moet kunnen werken. Daarom is het raadzaam van elke machine de risico's te kennen. Nedcon Organisatieadvies kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor al uw machines ver...
Lees verder
Top