Archives

Voor sommige werkzaamheden moet een bedrijf of organisatie voldoen aan speciale eisen. Daarvoor zijn beoordelingsrichtlijnen opgesteld. In een beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn alle beoordelingseisen, procedures, rapportageverplichtingen, eisen van certificatie-instellingen, uitgangspunten voor verificatie en eisen voor de inhoud van de certificaten en/of attesten vastgelegd. Het gaat dan om de technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en esthetische eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, bouwsystemen, processen en diensten. Ook regelt een BRL de aansluiting met de relevante wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.

Nedcon Organisatieadvies heeft de specialisten in huis om bedrijven en organisaties te begeleiden bij het voldoen aan beoordelingsrichtlijnen.

BRL 6000 – Beoordelingsrichtlijn voor installateurs

BRL 6000 beoordelingsrichtlijn voor de installatiebranche
De meeste bekende certificering binnen de installatiewereld is de BRL 6000. Nedcon Organisatieadvies heeft specialisten in huis die bedrijven begeleiden bij het verkrijgen van deze certificering. De installatiewereld is in beweging en het leveren va...
Lees verder

Beoordelingsrichtlijn 6000 deelgebied 25

Beoordelingsrichtlijn 6000 “Installaties” biedt bedrijven in de installatiesector de mogelijkheid om verschillende technische installaties en systemen onder certificaat te ontwerpen en te installeren. Het Algemene Deel (Deel 6000-AB) van de BRL 60...
Lees verder
Top