Archives

ISO 14001: norm voor milieumanagementsystemen

iso 14001
Milieumanagement is de milieupijler onder maatschappelijk verantwoord ondernemen naast de sociale en de economische pijlers. Een milieumanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 14001 creƫert mogelijkheden om aan de duurzame ontwikkeling bi...
Lees verder

Het beklimmen van de CO2 Prestatieladder

Nederland heeft ingestemd met het VN Klimaatakkoord dat medio 2016 is ondertekend. Dit akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om dit doel te verwezenlijken is het klimaatbeleid van Nederland geri...
Lees verder

Opstellen van de CO2 Footprint

Opstellen CO2 Footprint
In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. U kunt als bedrijf bijdragen aan het terugdringen va...
Lees verder
Top