Archives

ISO 14001: norm voor milieumanagementsystemen

iso 14001
Milieumanagement is de milieupijler onder maatschappelijk verantwoord ondernemen naast de sociale en de economische pijlers. Een milieumanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 14001 creëert mogelijkheden om aan de duurzame ontwikkeling bi...
Lees verder

Opstellen van de CO2 Footprint

Opstellen CO2 Footprint
In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. U kunt als bedrijf bijdragen aan het terugdringen va...
Lees verder

Het beklimmen van de CO2 Prestatieladder

Nederland heeft ingestemd met het VN Klimaatakkoord dat medio 2016 is ondertekend. Dit akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om dit doel te verwezenlijken is het klimaatbeleid van Nederland geri...
Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO beleid
MVO ofwel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt bij steeds meer bedrijven deel uit van het businessmodel. Zij willen financieel goed presteren met oog voor mens, milieu en maatschappij. Opdrachtgevers, overheidsinstanties en andere belanghebbe...
Lees verder

ISO 50001: norm voor energiemanagement

ISO 50001 Energiemanagement
Klanten, overheid, omwonenden en veelal ook de eigen medewerkers verwachten dat een bedrijf een duurzame bedrijfsvoering voert. Het systematisch managen van energie draagt hieraan bij. Naast duurzaamheid en verlaging van de CO2-voetafdruk leert de pr...
Lees verder
Top