Archives

VCA certificering

vca certificering
Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) is noodzakelijk om medewerkers veiliger te laten werken, het aantal ongevallen te verminderen en schade aan het milieu te voorkomen. Om bedrijven structureel te helpen om hieraan invulling te geven...
Lees verder

Veiligheidsladder

Veiligheidsladder Nedcon
Veel organisaties richten zich op het nemen van technische en organisatorische maatregelen op basis van de RI&E voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen hun organisatie. Een aanzienlijk gedeelte van incidenten vindt echter hun b...
Lees verder
Top