Situatieanalyse

Om de huidige stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen inventariseren wordt eerst een situatieanalyse uitgevoerd. Onze consultant maakt inzichtelijk wat de situatie is op het gebied van risico’s en maatregelen voor informatieveiligheid. Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd op alle belangrijke beheersdoelstellingen. Per bedrijfsaspect brengt hij de bestaande beheersmaatregelen in beeld. Hierdoor ontstaat een beeld van zaken die nog ontbreken of moeten worden verbeterd om informatie voldoende te beschermen. Na het onderzoek ontvangt u een rapport met verbeterplan.

Top