Certificeringstrajecten in sector Zorg & Welzijn

Nedcon Organisatieadvies heeft de specialisten in huis om bedrijven en organisaties in de sector Zorg & Welzijn te begeleiden bij certificeringstrajecten. Voor meer informatie en/of het opstellen van een gerichte offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.

HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001

In de zorgsector zijn verschillende kwaliteitsmanagementsystemen voor handen, zoals HKZ-normen, NEN-ISO 15224 en ISO 9001. Het is belangrijk om te kiezen voor het juiste managementsysteem voor uw organisatie.

HKZ stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. jeugdzorg en kinderopvang). Deze worden in de vorm van certificatieschema’s beschikbaar gesteld aan het werkveld. De Europese norm EN 15224, ook bekend als ‘ISO 9001 voor de zorg’, bestrijkt hetzelfde gebied als HKZ, maar zonder het te segmenteren. Zowel EN 15224 als de certificatieschema’s van HKZ zijn afgeleid van ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO 13485: Kwaliteitsmanagement voor medische hulpmiddelen

Fabrikanten van medische hulpmiddelen, die producten aanbieden op de Europese markt, zijn verplicht een gecertificeerd kwaliteitssysteem te hebben. ISO 13485 is de norm voor fabrikanten van medische hulpmiddelen en ketenpartners van daarmee samenhangende diensten. Met een managementsysteem volgens ISO 13485 heeft u een systeem dat goed aansluit op uw bedrijfsvoering, voldoet aan Europese en internationale wet- en regelgeving, de relevante kwaliteitsrisico’s beheerst en draagvlak heeft binnen de organisatie.

ISO 17025: kwaliteitsmanagement voor laboratoria

ISO 17025 beschrijft de eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld. Deze internationale norm is van toepassing op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties uitvoeren. Hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend laboratoria als eerste, tweede of derde partij, evenals laboratoria waar beproevingen en/of kalibraties deel uitmaken van inspecties en productcertificatie.

Ik wil meer informatie

Neem contact met mij op

Top